Forside 2017-11-23T13:01:45+00:00

Alle har ret til en chance mere…

Vi hjælper danskere med for meget gæld, til at starte et nyt og stabilt økonomisk liv!

Referencer

Udgangspunkt:
Efter at vi begge blev ramt af sygdom, stod vi tilbage med en uoverskuelig gæld. Vi bad derfor gældsrådgiveren om hjælp til at udarbejde vores ansøgning om offentlig gældssanering.

Resultat:
Gældsrådgiveren overtog al dialog med vores kreditorer og informerede dem om vores situation. De udarbejdede det omfattende sæt materiale, der skulle indsendes til Skifteretten og sørgede for at vi var bedst mulig stillet ift at få vores ansøgning godkendt. Resultatet blev, at vi begge fik tilkendt offentlig gældssanering og derved har fået en løsning på vores økonomiske situation.

Rex Nielsen, Gedser

Udgangspunkt:
Efter at min eks-samlever og jeg måtte lade huset gå på tvangsauktion stod jeg tilbage med en gæld på over kr. 1.200.000 samt solidarisk hæftelse. En gæld der var mig fuldstændig umulig at afvikle.

Resultat:
Jeg rettede henvendelse til gældsrådgiveren, der udarbejdede min ansøgning og håndterede det omfattende materiale, der skulle indsendes til Skifteretten. Et halvt år efter min første henvendelse til gældsrådgiveren afsagde Skifteretten kendelse til min fordel og min gæld blev reduceret til kr. 234.000. Min uoverskuelige situation blev vendt og jeg kan nu kalde mig gældfri indenfor en kort årrække.

Lonni, Kalundborg