Trækker Gældsstyrelsen for meget igennem din lønindeholdelse?

Book telefonsamtale for beregning af, hvor meget Gældsstyrelsen må trække af din indkomst.

Hvor meget må Gældsstyrelsen trække af min løn? (kr. 980,-)

En individuel gennemgang af dine faste udgifter og indtægter.
Vi udregner din betalingsevne så præcist som muligt og dermed, om Gældsstyrelsen trækker for meget af din indkomst.
Hvis beregningen viser, at du betaler for meget, kan indeholdelsesbeløbet muligvis blive nedsat.

Klik her og book tid til telefonsamtale (kr. 980,-)

(betaling skal foretages senest 12 timer inden mødets start)

Hvis gældsstyrelsen trækker for meget

Hvis det viser sig, at Gældsstyrelsen trækker for meget, kan vi hjælpe dig med papirarbejdet til få genberegnet din betalingsevne og evt. klage.
Pris på dette oplyses ved det første møde.

Hvor præcise kan vi være?

Vores beregning og vurdering af, om Gældsstyrelsen trækker for meget er vores umiddelbare vurdering.
Vi kan ikke garantere, at Gældsstyrelsens genberegning er den samme og vi kan ikke garantere at vores vurdering af f.eks. af “nødvendige faste udgifter” er den samme som Gældsstyrelsens vurdering.

Forberedelse inden samtalen

Du skal kende alle dine faste indtægter og udgifter.
Hvis du har en samlever, skal du også kende dennes faste indtægter, udgifter og evt. betaling til andre gældsposter. Dette gælder også, selvom din samlever ikke har med din gæld at gøre.
Jo mere præcise tal du har, jo mere præcise kan vi være.