Priser

Priser 2017-11-20T12:32:46+00:00

Sagsvurdering – gratis

Gratis vurdering af dine muligheder for gældssanering eller forhandling med kreditorer. Klik her for en gratis vurdering.

Gældssanering

Prisen afhænger af din situation.
Når vi har talt med dig om din situation, vil du få et tilbud på opgaven.Prisen er inkl. alt:

 • Vi overtager al kontakt til dine kreditorer
 • Vi indhenter saldo på din gæld (vi kontakter alle dine kreditorer)
 • Udarbejdelse af dit budget og gældsoversigt
 • Udarbejdelse af ansøgning om gældssanering
 • Ubegrænset rådgivning pr. telefon og email i hele perioden

Forhandling

Prisen varierer efter hvilke og hvor mange kreditorer vi skal forhandle med på dine vegne.
Når vi har talt med dig om din situation, vil du få et tilbud på opgaven.Prisen er inkl. alt:

 • Vi overtager al kontakt til dine kreditorer i forhandlingsperioden
 • Vi indhenter saldo på din gæld (vi kontakter alle dine kreditorer)
 • Udarbejdelse af dit budget og gældsoversigt
 • Udarbejdelse af forhandlingsoplæg til kreditorer
 • Forhandling med kreditorer individuelt
 • Endelig aftaler
 • Ubegrænset rådgivning pr. telefon og email i hele perioden

Betaling for gældsrådgivning

Når din økonomi i forvejen er presset kan det være svært at få øje på, hvor penge til gældsrådgivning skal komme fra.

I langt de fleste tilfælde suspenderer vi betalingen til dine kreditorer i den periode, hvor vi behandler din sag.
Det månedlige økonomiske overskud det giver, bruges som betaling til gældsrådgivningen.
Det kan også være, at du har mulighed for at få hjælp fra familien eller et andet sted fra..