Referencer

Referencer 2017-11-27T13:31:53+00:00

Her kan du læse nogle af vore tidligere kunders udtalelser. Du kan også se vores anmeldelser på Trustpilot.

Udgangspunkt:
Var en investeringsgæld i aktier og ejendomme på i alt kr. 3,5 millioner.
Resultat:
Efter forhandling i 9 måneder er gælden blevet forhandlet ned til knap kr. 1 million betalt over 5 år mod at jeg afleverer aktiverne.

Henrik K, København

Udgangspunkt:
Midt i et ejendomsprojekt, hvor jeg opførte en liebhaverejendom blev jeg ramt af krisen, der betød at huset ikke kunne sælges. Status med mit møde med gældsrådgiveren var at jeg havde realiseret pension og alle aktiver undtagen vores hus – alligevel stillede banken et krav på over 10 millioner kroner.
Resultat:
Forhandlingsresultatet kom på plads i løbet af 1 måned og blev en nedskrivning af gælden til kr. 500.000 som ikke skal afdrages før vi sælger vores hus.

Jakob K, Sjælland

Udgangspunkt:
Bliver i krisen hårdt ramt, da min bank beslutter, at de ikke længere kan stå bag mig, i forhold til min Tandklinik, som ejes af mig og en partner. Det betyder, at jeg går ud af partnerskabet med et tab på kr. 2.146.000 og dermed en gæld til banken på kr. 1.920.803. Dette starter en lang og sej kamp med banken, hvor jeg involverer gældsrådgiveren for at få hjælp i en meget vanskelig situation.
Resultat:
Min gæld på kr. 1.920.803 til banken forhandles ned til kr. 250.000 – altså en nedskrivning på kr. 1.670.803. Dette resultat blev forhandlet igennem på 6 måneder.

Hans B, Jylland

Udgangspunkt:
Jeg havde et investeringslån på kr. 4,6 millioner og nogle investeringsaktiver, der var væsentligt lavere. Jeg var kommet i en situation, hvor jeg ikke kunne overskue gæld og rentebyrde. Banken havde sikkerhed i mit hus, så tanken om, at jeg risikerede at stå uden tag over hovedet gav mange søvnløse nætter.
Resultat:
Efter et møde med gældsrådgiveren og en af gældsrådgiverens partnere blev forhandlinger med banken startet. Og efter kun 3 måneders forhandling blev jeg præsenteret for en realistisk løsning. Lånet blev forhandlet ned til kr. 1,1 millioner og jeg har fået en ordning, der over 4 1/2 år vil gøre mig gældfri. Nu er mit hus og min økonomiske fremtid sikret og jeg kan sove roligt igen. Det bedste er dog, at jeg efterfølgende ikke stod med en kæmpe advokatregning, men kun en mindre resultatsafhængig udgift, som var betinget af, at vi kom frem til en acceptabel løsning.

Henrik M, Sjælland

Udgangspunkt:
Jeg stod med en stor gæld efter et mislykket husprojekt som til sidst endte på tvangsauktion. Efter 5 års kamp med gælden, samt en arbejdsskade der gjorde at jeg blev førtidspensionist, besluttede jeg mig for at søge professionelt hjælp til at få udarbejdet en ansøgning om offentlig gældssanering. Samtidig var jeg i tvivl om hvorvidt alle gældskrav stadig var gyldige, eller om der var nogle der allerede var forældet.
Resultat:
Gældsrådgiveren gennemgik grundigt hele min økonomi samt udarbejdede al materiale til brug for ansøgningen. I denne proces lykkedes det også gældsrådgiveren at få forældet et krav, hvormed min samlede gæld blev mindre. Efter ca. 6 uger lå alt materiale samt ansøgning klar til afsendelse, og jeg er dermed et stort skridt nærmere en godkendelse af en offentlig gældssanering og har fået overblik over en ellers håbløs gældssituation.

Per W, Jylland

Udgangspunkt:
Som kok startede jeg en lille kantineordning i 1996 som hurtigt blev udvidet med Catering. Pga af manglende betalinger fra mine kunder, blev jeg i 1998 nødt til at lukke min virksomhed. Da virksomheden var enkeltmandsejet var jeg ene om at afdrage på gælden. Efter mange års hårdt arbejde for at komme ud af gælden, måtte jeg desværre konstatere, at på trods af 10 års afdrag er jeg stadig bagud. Jeg kontaktede derfor gældsrådgiveren for at få hjælp i min efterhånden uoverskuelige situation.
Resultat:
Min samlede gæld på kr. 285.960 til forskellige kreditorer blev forhandlet ned til kr. 48.613, altså en nedskrivning på kr. 237.347. Dette resultat blev forhandlet igennem på 5 måneder.

Johnny N, Sjælland

Udgangspunkt:
Da jeg i 2008 fik en kritisk sygdom mistede jeg overblikket over både min personlige og økonomiske situation. Samme år mistede jeg også min gode løn, da min arbejdsgiver flyttede til udlandet. På den baggrund var jeg nødsaget til at overtrække mine kreditkort samt også optage lån for at kunne klare mine økonomiske udgifter. I 2009 fik jeg så mit nuværende job, men til en væsentlig lavere løn, hvilket jo ikke gjorde min økonomiske situation bedre, da mine udgifter ikke blev tilsvarende mindre. Derfor kunne jeg i 2010 ikke betale mine andelsboligudgifter og var nødsaget til at sælge lejligheden samt min bil med større tab. Jeg har siden kæmpet for at holde skindet på næsen, men har nu måtte søge hjælp til en efterhånden frygtelig situation hos gældsrådgiveren.
Resultat:
Efter mødet hos gældsrådgiveren overtog de al korrespondance og dialog med mine kreditorer og efterlod mig med en tryg fornemmelse i maven. I løbet af 6 måneder havde de gennem professionel forhandling, fået lavet en samlet løsning med mine kreditorer, hvormed jeg i løbet af ca. 7 år bliver gældsfri og dermed har sparet i alt kr. 374.983

Jac. B, København

Udgangspunkt:
Baggrunden for vores økonomiske problemer er, at “Kartoffelkuren” i 1988 fjernede hele grundlaget for mine ejendomsprojekter. Dette medførte desværre en hel del opførte, men usolgte ejendomme, som jeg hæftede personligt for. Finansieringskilderne ville ikke længere være med, hvorfor den økonomiske deroute var uundgåelig. I årene efter forsøgte vi at få en offentlig gældssanering, da vores gældsbyrde var helt udenfor rækkevidde, men desværre uden held. Jeg blev i 2010 kritisk syg, og da der nu kun er 5 år til min folkepension, fandt vi det nødvendigt at søge hjælp til at komme ud af vores helt uoverskuelige gældssituation, som kunne opgøres til kr. 5.900.000.
Resultat:
Gældsrådgiveren overtog al korrespondance samt forhandling med vores kreditorer og da der var tvivl om mulig forældelse vedrørende enkelte krav, forestod gældsrådgiveren en juridisk procedure, hvorved gældposter på i alt kr. 1.600.000 blev kendt forældede iht de nye forældelsesregler. Efterfølgende har gældsrådgiveren, på ca. 6 måneder, forhandlet den resterende gæld på kr. 4.300.000 ned til kr. 775.000 til betaling over 5 år. Vi har således opnået en samlet besparelse på kr. 5.125.000 og kommer ud af vores gæld, inden vi skal på folkepension.

Michael R, København

Udgangspunkt:
Efter en grim skilsmisse, blev vores fælles hus solgt med et stort tab. Jeg stod tilbage med en gæld på over kr. 500.000 samt solidarisk hæftelse. Jeg forsøgte på egen hånd at finde en løsning med banken, men de var på ingen måde villige til at finde en løsning.
Resultat:
Jeg rettede henvendelse til gældsrådgiveren, som på professionel vis tog hånd om sagen. Efter en lang konstruktiv dialog med banken fik gældsrådgiveren forhandlet min gæld ned til kr. 250.000,- samt slettet mine kautionforpligtelser. Jeg kan i dag endelig frigøre mig fra min eksmand og komme videre med min liv sammen med min datter.

Tina S. Jylland

Udgangspunkt:
Efter at vi begge blev ramt af sygdom, stod vi tilbage med en uoverskuelig gæld. Vi bad derfor gældsrådgiveren om hjælp til at udarbejde vores ansøgning om offentlig gældssanering.

Resultat:
Gældsrådgiveren overtog al dialog med vores kreditorer og informerede dem om vores situation. De udarbejdede det omfattende sæt materiale, der skulle indsendes til Skifteretten og sørgede for at vi var bedst mulig stillet ift at få vores ansøgning godkendt. Resultatet blev, at vi begge fik tilkendt offentlig gældssanering og derved har fået en løsning på vores økonomiske situation.

Rex Nielsen, Gedser

Udgangspunkt:
Efter at min eks-samlever og jeg måtte lade huset gå på tvangsauktion stod jeg tilbage med en gæld på over kr. 1.200.000 samt solidarisk hæftelse. En gæld der var mig fuldstændig umulig at afvikle.
Resultat:
Jeg rettede henvendelse til gældsrådgiveren, der udarbejdede min ansøgning og håndterede det omfattende materiale, der skulle indsendes til Skifteretten. Et halvt år efter min første henvendelse til gældsrådgiveren afsagde Skifteretten kendelse til min fordel og min gæld blev reduceret til kr. 234.000. Min uoverskuelige situation blev vendt og jeg kan nu kalde mig gældfri indenfor en kort årrække.

Lonni, Kalundborg